Här är lite bilder på några av de jobb som Solängen Bygg & Fastighetsservice är inblandade i.

 

Golvvärmeläggning

Vattenburen golvvärmeläggning. Med    golvvärmesystem.

Rören ligger i frästa frigolitplattor med aluminium som

värmespridare.

Ovanpå läggs sedan golvspån,

 

Markarbete (mur)

Mur satt på en uppfart i furulund.

 

Fasadtvättning

Fasad/Taktvätt Utförs på hyresfastighet.

 

Staketbygge

 

Staket bygg efter önskad ritning av fastighetsägare.

 

Montering av vägbulor vid hyresfastigheter

  

Effektiv i bostadsområden där hastigheten behöver sänkas.

 

Pågående projekt

 

Ytterligare golvvärme

 

Fräsning av spår i uponors golvspån.

Aluminiumplattor läggs sedan på för spridning av värme.